Stichting

De molen is in eigendom van de gemeente Horst aan de Maas. Het beheer van de molen Eendracht Maakt Macht is sinds 12 januari 1996 in handen van de stichting Molen Eendracht maakt Macht.

RSIN nummer:804732309
Inschrijving Kamer van Koophandel: 41064607

Algemeen nut beogende instelling (ANBI) en culturele ANBI per 1 januari 2016


Doelstelling
De stichting heeft ten doel het waarborgen van de instandhouding van de molen ‘Eendracht Maakt Macht’ te Meterik, als beschermend monument, alsmede het beheren van de molen als industrieel erfgoed.


De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het openstellen van de molen voor het publiek
  • Het geven van rondleidingen in en rond de molen
  • Het geven van voorlichting over de teelt van diverse gewassen in de gewasveldjes rondom de molen
  • Het inrichten van een museale omgeving
  • Het verzorgen van educatieve activiteiten, zoals het bakken van brood.


De hoofdlijnen van het beleidsplan

De stichting wil de molen voor iedereen aantrekkelijk maken en houden. Zij wil toeristen, dorpsbewoners en scholieren zoveel mogelijk gelegenheid  bieden de molen en het omliggend terrein te bezoeken en er enkele mooie uren door te brengen. 

Hiertoe onderneemt de stichting met haar vrijwilligers verschillende activiteiten. Verder heeft het onderhoud en behoud van de molen  uiteraard een hoge prioriteit, zodat het authentieke karakter van dit mooie gebouw bewaard blijft voor vele generaties na de onze.

We willen de molen uiteraard als werkend monument behouden en laten zien aan een ieder die daarvoor belangstelling heeft. 
Het beleid richt zich aldus op het in stand houden van de molen, alsmede de uitbreiding met aanvullende activiteiten om het gehele proces van korrel tot brood uit te beelden.

Het beloningsbeleid
De stichting streeft ernaar dat bezoekers gratis kunnen genieten van de molen en zijn omgeving en alleen op vrijwillige basis een donatie achterlaten ten behoeve van de activiteiten van de stichting.

De bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Het bestuur
Het bestuur van de stichting Molen Eendracht maakt Macht bestaat uit een aantal vrijwilligers:

Richard Couwenberg – voorzitter
Jos Janssen – bestuurslid
Hay Versleijen  – penningmeester
Henk Ambrosius – secretaris

Vrijwilligers
Een groep vrijwilligers is actief bezig met het onderhoud van de molen en zorgt ervoor dat de molen iedere zaterdagmiddag draait en te bezichtigen is. Andere vrijwilligers houden zich bezig met het onderhouden van het groen, het bakken van brood en diverse onderhoudswerkzaamheden.

Molenaars:
Michiel Baltussen
Thijs van Rens
Sef Coppers

Financiële verantwoording
De stichting is afhankelijk van vrijwilligers en vrienden. Zonder vrijwilligers, giften en subsidies kan de stichting haar doelstellingen niet verwezenlijken. De stichting krijgt subsidie van de gemeente. Het geld wordt besteed aan klein onderhoud, energie, verzekeringen, leningen en andere kosten. Het groot onderhoud ligt bij de gemeente. De statuten zijn ter inzage beschikbaar bij de secretaris van de stichting.

————————————————————————

Financieeloverzicht20212023

Om het jaaroverzicht te downloaden: Rechtermuisklik op het bestand hieronder en selecteer dan “link opslaan als”

Contactgegevens

Stichting Molen ‘Eendracht Maakt Macht’
Schadijkerweg 36
5964 NB Meterik
Molenmeterik@hotmail.com.
Kvk: 
41064607
www.molenmeterik.com

Openingstijden (bezoek is gratis)

Molen: zaterdag 13:30 – 17:00 
Maalderij: zaterdag 14:00 – 16:00 
Bakhuuske: zaterdag 13.30 – 17.00
Tuin/kapschuur:  gehele jaar
Bakken/verkoop: 2e zaterdag v.d. maand 13:30 – 16:00 uitgezonderd januari en februari